Είσαι Μέλος;

Γλώσσες

Γενικοί Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι συμμετοχής υπηρεσιών του SoccerBox, συνδρομητικές ή μη.

Το portal  SoccerBox  είναι ένας Ερευνητικός χώρος δικτύου -  αριθμών και δεδομένων , απο Ποδοσφαιρικούς αγώνες ανα τον κόσμο:

Περιέχει την μεγαλύτερη ίσως - Βάση Αποτελεσμάτων και Στατιστικών Δεδομένων με Ποδοσφαιρικούς Αγώνες.

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην Ιστοσελίδα SoccerBox υπόκεινται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα SoccerBox αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων & προϋποθέσεων χρήσης.

Εφόσον ο Επισκέπτης/Χρήστης/Συνδρομητής επιθυμεί να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα SoccerBox συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το portal SoccerBox όπου υπάγεται στην εταιρεία SKILL90 Πληροφορική ΕΕ μέ έδρα χώρας την Ελλάδα, παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες συνδρομητών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Οι συνδρομητές παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι συνδρομητές συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το SoccerBox για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι συνδρομητές ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το SoccerBox δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των συνδρομητών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Το SoccerBox διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών και συνδρομών του. Αυτό θα συμβαίνει με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/συνδρομητές. Το  SoccerBox διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση σε χρήστη εάν διαπιστώσει ότι ο χρήστης του συνδρομητικού πακέτου διανέμει τον κωδικό του σε τρίτα άτομα .
Η SKILL90 Πληροφορική ΕΕ όπου υπάγεται το SoccerBox έχει δημιουργήσει λογισμικό σε Νόμιμη χρήση για να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη των Συνδρομητικών του Περιοχών ώστε να αποφεύγονται διπλοχρησιμοποίηση των κωδικών που έχουν διανεμηθεί.

Ο χρήστης/συνδρομητής/πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το SoccerBox διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/συνδρομητές που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Πνευματικά Δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας SoccerBox συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού χώρου, είναι ιδιοκτησία της SKILL90 Πληροφορική ΕΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της συνδρομής, απαγορεύεται η χρήση, η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η δημοσίευση, η επίδειξη, η αλλαγή, η μετάδοση, η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του SoccerBox.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού χώρου του SoccerBox  ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρεία SKILL90 Πληροφορική ΕΕ και διατίθεται αυστηρά για προσωπική χρήση.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή η εκτύπωση στοιχείων μόνο για το σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους αποκλειστικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δε θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου.

Ο συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας SoccerBox.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Το SoccerBox συνεργάζεται με έναν ανεξάρτητο αξιόπιστο φορέα για την επεξεργασία των τραπεζικών μεταφορών, και έτσι δεν μπορεί να κρατήσει στοιχεία σας , μια και δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενος μεταξύ της δικής σας συναλλαγής και της εταιρείας που επεξεργάζεται τις τραπεζικές μεταφορές.

Διαφήμιση

Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο SoccerBox , προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το SoccerBox δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η SKILL90 Πληροφορική ΕΕ όπου υπάγεται το Portal SoccerBox δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια από οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού χώρου και/ή υπηρεσιών και/ή στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν και συνηγορεί ότι εφόσον δεν υπάρχει Στρατιωτική απειλή –Τρομοκρατική επίθεση – Σεισμοί – και γενικά Καταστροφές όπου δεν ευθύνεται , θα παρέχει υπηρεσίες τουλάχιστον 15 ημέρες τον μήνα. Οι υπηρεσίες αυτές προσδιορίζονται με τουλάχιστον 3 κάρτες προσέγγισης ανά μέρα κατά το διάστημα των 15 αυτών ημερών.

Ο Μήνας λογίζεται σε 30 ημέρες .

Οι Επισκέπτες – χρήστες – πελάτες χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών.

Οι διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους. το SoccerBox.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφού αυτές είναι πέρα από τον δικό της έλεγχο. Είστε υπεύθυνοι για την μελέτη και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης τέτοιων ιστοσελίδων.

Η SKILL90 Πληροφορική ΕΕ - δεν έχει καμία ευθύνη για επικοινωνία με τρίτους παροχής υπηρεσιών που διαφημίζονται στο SoccerBox  και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Προστασία Aνηλίκων

Επισκέπτες/χρήστες του SoccerBox  που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του SoccerBox που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το SoccerBox. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο θα υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το SoccerBox και η εταιρία  δεν φέρει καμία ευθύνη.

Διεύθυνση IP

H διεύθυνση IP (π.χ. 194.219.219.7) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο SoccerBox: Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του SoccerBox  (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του SoccerBox δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές , εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Διαχείριση και Προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της σχετικής νομοθεσίας Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 Ν.138(Ι)/2001 και/ή των σχετικών Κανονισμών.

Η SKILL90 Πληροφορική ΕΕ όπου υπάγεται το SoccerBox έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται, συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διατηρεί και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός είναι η υποστήριξη και προώθηση των υπηρεσιών καθώς και η ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των Συνδρομητών –χρηστών - αναγνωστών με την ετοιμασία εκθέσεων και αναφορών που αφορούν την αποδοτικότητα, χρήση, αξιολόγηση και ανάλυση της κίνησης ή άλλων στοιχειών που αφορούν τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν μελλοντικές προωθήσεις της Εταιρείας και των προϊόντων της.

Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους εκτός αν εξουσιοδοτείται από το υποκείμενο των δεδομένων ή αν επιβάλλεται από το νόμο και/ή από δικαστική απόφαση ή αν είναι στα πλαίσια ανάθεσης της επεξεργασίας δεδομένων προσκοπικού χαρακτήρα σε τρίτα πρόσωπα.

Υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει η Εταιρεία, η ελλιπής απαιτήσεων κατά την εγγραφή Μέλους με την αποστολή γραπτής παράκλησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@soccerbox.gr

Eφαρμοστέο δίκαιo και λοιποί όροι

Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας του SoccerBox καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της SKILL90 Πληροφορική ΕΕ όπου υπάγεται το SoccerBox, και του Επισκέπτη - Χρήστη – Συνδρομητή των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή τη σελίδα γι’ αυτό παρακαλείστε όπως την επισκέπτεστε συχνά και να διαβάζετε το περιεχόμενο της.

Συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των όρων θεωρείται ως αποδοχή τους.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/ δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του SoccerBox!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιοι Είμαστε

Το SoccerBox.gr αποτελεί μία μοναδική διαδραστική εμπειρία στο χώρο του στοιχήματος!

Το SoccerBox.gr προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και εργαλεία, με στόχο να εξασφαλίσει ότι η ενασχόληση των φίλων του με το στοίχημα θα αποτελέσει μια διασκεδαστική και ταυτόχρονα επικερδή εμπειρία!

Δωρεάν Υπηρεσίες

Όλοι οι φίλοι μας έχουν πρόσβαση:

- Στο πιο γρήγορο live score
- Σε στατιστικά live αγώνων
- Στις μοναδικές εκπομπές του SBX TV

Γίνε μέλος στην παρέα του SoccerBox.gr και ΚΕΡΔΙΣΕ!

Γίνε Συνδρομητής!

Μπες στην πηγή των γνώσεων:

Απόκτησε πρόσβαση στο μεγαλύτερο Στατιστικό Αρχείο, σε προσεγγίσεις ανά παιχνίδι, σε συγκριτικούς πίνακες και σε όλες τις εκπομπές του SBX TV.

SBX TV